首页 财经内容详情
Xác định rõ vai trò phối hợp trong quản lý cán bộ, đảng viên

Xác định rõ vai trò phối hợp trong quản lý cán bộ, đảng viên

分类:财经

标签: # Đánh bạc app

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

Tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Hà Nội với Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy gồm 4 chương và 12 điều.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến chủ trì Hội nghị.

Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan TP với Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng; công tác quản lý đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan của TP có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan TP đang cư trú trên các địa bàn, đặc biệt công tác quản lý đảng viên.

Việc phối hợp phải căn cứ theo Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, các quy định, quy chế có liên quan trong quá trình phối hợp.

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trên cơ sở chủ động, hợp tác, đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi có các vấn đề phát sinh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy chủ động trao đổi để thống nhất giải quyết. Các thông tin, tài liệu trao đổi giữa các bên phải được quản lý, sử dụng theo quy định của Đảng và Nhà nước. Bên cung cấp thông tin, tài liệu chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác của thông tin, tài liệu đã cung cấp…

Tăng cường phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ

,

三公比大小规则www.eth0808.vip)(三公大吃小)是用以太坊区块高度哈希值开奖的棋牌游戏,有别于传统三公开船(三公大吃小)棋牌游戏,三公开船(三公大吃小)绝对公平,结果绝对无法预测。三公开船(三公大吃小)由玩家PK,平台不参与。

,

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Đảng bộ Khối các cơ quan TP là một đảng bộ cấp trên cơ sở đặc thù. Hiện có 64 tổ chức cơ sở đảng với gần 9.000 đảng viên. Đảng viên sinh hoạt ở Đảng bộ Khối đều là những đảng viên công tác tại cơ quan Đảng, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của TP. Nhiều đồng chí giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của TP, trong đó cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý công tác tại các cơ quan của TP chiếm trên 50% tổng số cán bộ chủ chốt của TP.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, tính chất, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP có sức lan tỏa lớn trong cả hệ thống chính trị từ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng - đối ngoại của TP.

Với tính chất đặc thù của đảng bộ Khối các cơ quan TP và để cụ thể hóa các quy định của Ban Bí thư, Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan TP và chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp huyện, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 3558- QĐ/TU về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP với Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy. Quy chế đã xác định rõ nội dung phối hợp, phương pháp, trách nhiệm, cơ chế phối hợp.

Để việc thực hiện Quy chế đạt hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, ngay sau Hội nghị hôm nay, Đảng bộ khối các cơ quan TP và 30 đảng bộ quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt các nội dung của Quy chế đến các cấp ủy xã, phường, thị trấn và đội ngũ cán bộ chủ chốt của các Đảng bộ. Xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ về xây dựng Đảng, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan có địa chỉ nơi làm việc, nơi cư trú tại các quận, huyện, thị ủy trong TP.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan TP và cấp ủy, chính quyền địa phương. Phối hợp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hoạt động chính trị xã hội và công tác khác có liên quan trên địa bàn. Tuyên truyền hướng ứng các phong trào thi đua, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Ngoài ra, tăng cường công tác giám sát đội ngũ đảng viên, trao đổi thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng bộ Khối trong thực thi công vụ và trong thực hiện Quy định số 213 -QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị. Trong phối hợp cấp ủy hai bên cần bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo sớm về vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan TP để đề ra chủ trương, biện pháp phát hiện, ngăn ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, phát hiện vi phạm từ xa, từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn kéo dài và lan rộng.

Khi phát hiện  đảng viên vi phạm phải phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng. Tiếp tục quan tâm, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ của TP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论